Zapisy

Dla ułatwienia i uproszczenia procesu rekrutacji nie ograniczamy go do określonego terminu. Zapisy do przedszkola odbywają się w ciągu całego roku szkolnego, do momentu wyczerpania wolnych miejsc.